Čo znamená skratka RPMN (ročná priemerná miera nákladov)

rpmn

Ročnú priemernú mieru nákladov by mal poznať každý človek, ktorý si chce požičať peniaze!

Ročnú percentuálnu mieru nákladov alebo v skratke označované RPMN, by mal poznať každý, kto si plánuje požičať peniaze od akejkoľvek spoločnosti. Toto číslo udáva percentuálnu mieru nákladov – teda nejakú úrokovú mieru, v ktorej je zahrnutý úrok z úrokov a ktorá je prepočítaná na jeden kalendárny rok. RPMN nezohľadňuje len úroky, ktoré zaplatíme za pôžičku, ako takú, ale aj ďalšie a všetky poplatky, ktoré sú spojené s pôžičkou a ktoré si naúčtuje samotná spoločnosť poskytujúca pôžičku.

Načo teda slúži RPMN?

V zásade má pre konečného spotrebiteľa veľký vplyv. Na porovnanie medzi jednotlivými spoločnosťami poskytujúcimi úvery a pôžičky, sa zvykne používať práve ročná percentuálna miera nákladov. Zisťuje sa ňou, ako veľmi je pôžička od konkrétneho subjektu výhodná alebo nevýhodná, pričom zistíte všetky náklady, ktoré je nutné mimo samotnej pôžičky banke zaplatiť – či už v podobe úrokov, ale aj ďalších platieb (napríklad za služby).

Logicky tak vyplýva, že čím je menšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší. Nie vždy sa dá však porovnať RPMN. Má to zmysel len vtedy, ak je výška úveru a doba splatnosti úveru rovnaká. Ak by ste totiž porovnávali odlišné údaje, potom nemôžete dostať adekvátny výsledok, podľa ktoré sa môžete zariadiť. Taktiež nie je dobré porovnávať RPMN ani pri polovičných hodnotách – to znamená, že budete porovnávať napríklad 4-ročné splácanie úveru vo výške 20 000€ a pri druhom subjekte to bude 2-ročné splácanie úveru vo výške 10 000€. Hodnoty sú odlišné a RPMN nebude správne vypočítané. Viac informácií na stránke Denník Tradera .sk kde si taktiež môžete prečítať o mojom príbehu.

Aké poplatky sa do RPMN zahŕňajú?

Každý poplatok je veľmi dôležitý pri celkovom výpočte RPMN. Všeobecne však možno poplatky rozdeliť medzi tie, ktoré sa opakujú pravidelne a medzi tie, ktoré platíme len raz. Opakované poplatky  – teda akési pravidelné poplatky platíme s každou mesačnou splátkou, teda každý mesiac. Medzi tieto poplatky zaraďujeme napríklad vedenie úverového účtu alebo poistenie. Jednorazový poplatok môže byť samotné poskytnutie úveru – teda platba za to, že Vám spoločnosť požičia peniaze. Dnes sú však tieto poplatky za poskytnutie úveru pri mnohých subjektoch nulové, čím sa získava konkurenčná výhoda.

Prečítajte si aj: Ako nenaletieť podvodníkom s pôžičkami